Den gode brugerrejse

Den gode brugerrejse

Den gode brugerrejse 150 150 Marie

Vi har brugt et år. Måske lidt mere. Vi har i hvert fald brugt lang tid og gjort os mange tanker og overvejelser om, hvordan den såkaldte brugerrejse skal være i app’en. Hvordan brugerne vil bruge app’en. Hvilke muligheder skal der være for at gemme sine ideer, tips og inspiration, så det er let at finde igen., og hvordan skal man kunne bruge det, når det bliver aktuelt at planlægge rejsen? Og hvad er vigtigst, hvis vi ikke kan få alle sine ønsker opfyldt?

Det findes der ikke et svar på.. Vi ved, at det er vidt forskelligt, hvordan vi hver især planlægger vores rejser. Derfor forsøger vi, at finde veje til at opfylde så mange forskellige behov som muligt, hvilket i sidste uge fik os til at spørge vores følgere på Facebook, om de planlægger deres rejser alene eller sammen med andre.

Afstemning på Facebook viser, at mange planlægger deres rejser sammen med andre

Et stort flertal svarede, at de planlægger rejser sammen med andre – og det har vi taget med i planlægningen af, hvad app’en skal kunne.  

Lige nu har vi spot på, hvad der vil være intuitivt for brugeren at gøre i app’en. Hvordan det vil være let at bruge den. For det vil være helt afgørende for, om vi – og om I – vil bruge app’en, når – det om alt går vel – engang bliver muligt.

Og her er det så godt, vi har vores app-udviklere fra Imangu til at udfordre os. Pawel, som vi arbejder sammen med, er lige kommet med en god idé til, hvordan vi kan vende lidt rundt på flowet – altså hvordan man kommer fra det ene til det andet. Kort fortalt går det ud på, hvordan man på en let måde kan flytte sine ideer fra “opslagstavlen” i app’en til rejsen, når selve planlægningen går i gang. Det vil vi indvie jer mere i, når vi ved lidt mere.

Og logo’et – det er vi ikke kommet så meget videre med …..

Comments are closed.